Prof. Dr. Ebru Aktan Acar

Erken çocukluk eğitiminin önemi ve ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve insan hakları açısından gerekliliği uzun yıllardır yürütülen bilimsel çalışmalarla da ortaya konmuş tartışmasız hepimiz tarafından kabul edilen bir gerçek. Çocukların tüm gelişim alanlarında en hızlı gelişim gösterdikleri bu sihirli yılların insan hayatındaki uzun soluklu etkisini düşünecek olursak, bu kritik dönemin olumlu yönde desteklenmesinin gerekliliğinin bir kez daha altını çizmiş oluyoruz. Dünyadaki tüm çocukların eşit şartlarda, hak temelli nitelikli eğitim hizmetlerinden yararlanmaları, esenlik ve üstün yararlarının desteklenmesi hayalimden yola çıktığımda yolum MİA ile kesişti. İyiki de kesişti. Nitelikli okul öncesi eğitimin her çocuğun hakkı olduğu hedefiyle alanda emin adımlarla ilerleyen MİA ailesiyle buluştuğum bu erken çocukluk eğitimi serüveninde, güzellikleri paylaşacağım çocuklar, ebeveynler ve öğretmenlerin hayatlarında olumlu izler bırakma çabası içerisinde olduğum için heyecanlıyım.

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldum. Erken çocukluk eğitimi yolculuğum, 1993 yılında üniversiteyi bitirip yüksek lisansa başvurma aşamasında kıymetli hocam Prof. Dr. Ayla Oktay ile tanışmamla birlikte başladı. Genç bir bilim insanı olarak başladığım akademik hayatımda erken çocukluk eğitimi benim için heyecanla çalıştığım ve gönül verdiğim bir alan haline gelmişti. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansımı, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı’nda Doktoramı tamamladım. 1997 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladım. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent, 2017 yılında da Profesör ünvanını elde ettim. Halen aynı üniversitede Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım.

Çalışma alanlarım arasında erken okuryazarlık becerileri, dünyada uygulanan erken çocukluk eğitimi modelleri, kapsayıcı eğitim, erken müdahale programları, barış eğitimi ve farklılıklara saygı yer alıyor. DAAD, MASHAV, TÜBA, YÖK Bursu gibi farklı ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı burslar kapsamında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hindistan ve İsrail olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde erken çocukluk eğitimi alanında araştırmalar ve alan gezileri yürüttüm. Çalışma alanlarımla ilgili çok sayıda ulusal/uluslararası yayınım ve proje çalışmalarım bulunmaktadır. 1999 yılından bu yana dünyadaki tüm çocukların erken çocukluk hizmetlerinden eşit şartlarda yararlanmasını hedefleyen The World Forum Foundation’ın (WFF) Türkiye temsilciliği görevini yürütmekteyim. Aynı zamanda 2019 yılında kurulan Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği’nin başkanıyım.

Erken çocukluk eğitiminin toplumsal eşitsizliğin giderilmesinde en erken müdahale olduğu noktasından hareketle üniversite, sivil toplum ve yerel yönetim paydaşlarının işbirliğiyle 2008 yılında sosyoekonomik yönden dezavantajlı koşullarda yaşayan Türk ve sığınmacı çocuklar, aileleri ve öğretmen adaylarına yönelik erken çocukluk eğitimi hizmeti sunmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’ni (ÇABAÇAM) kurarak, çocuk, aile ve toplumu güçlendirmek amacıyla toplum temelli bir erken müdahale programı olan ÇABAÇAM Modelini hayata geçirdim.

Çocuklar yarınımızdır. Bizler de onların yarınlarını inşa edenler… Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN çizdiği yolda, bilim, fikir özgürlüğü ve uzlaşı temelli değerleri yaşatmaya odaklanmış, genç nesillerin de kendi ülkelerinde değer yaratabileceği ve fikir zenginliği sunabileceği bir iklimin oluşturulmasıyla, eğitimin sadece bugün değil “her gün” en önemli gündemimiz olması dileğimle…