Adımızın Hikâyesi:

Neden Mutlu İlk Adımlar?

Bir çocuğun sorduğu hiçbir soru tesadüf değildir. Çocuklar; merak ederler, soru sorarlar ve sordukları soruların peşinden hayata doğru ilk adımlarını atarlar. Sordukları sorular onlara neler mi getirir? Neşe, hüzün, hayret, hayal kırıklığı ya da hiçbir şey… Çocukların her zaman bir yanıta ihtiyacı yoktur ki! Önemli olan öğrenmek üzere bir yola çıkmaları, attıkları her adımda meraklarını besleyen olasılıkları keşfetmeleridir. Büyümekte olan bir çocuğun cesaretle ve biraz da şaşkınlıkla attıkları bu ilk adımlar, onların gelecekteki mutluluk arayışlarının yapıtaşlarıdır. İnanıyoruz ki; yaşayarak, keşfederek, kendini bilerek büyümek mutluluktur ve orada hayatın her rengine yer vardır.

mia anaokulu

Eğitim Anlayışımız:

Reggio Emilia Yaklaşımı

Çocuğun sonsuz yaratıcı, entelektüel ve iletişimsel potansiyeline saygı duyan MİA Anaokulları, Reggio Emilia yaklaşımını benimser. Reggio Emilia yaklaşımı; çocuğun kendi dinamiklerinden doğan, zamanla dönüşen, kültürel farklılıkları gözeten, merak tabanlı proje çalışmalarını savunur. Piaget’e göre “Bir çocuğun yaptığı hiçbir hata tesadüf değildir.” Deneme, araştırma ve yanılma fırsatı verilen tüm çocuklar hatalarıyla öğrenirler. Merak edip soru sordukları, üzerinde çalışıp proje yaptıkları alanlara doğru kendilerini geliştirirler. Bu projelerde amaç üstün bir eser ortaya koymaktan çok, çocuğun ilgi duyduğu konuları kendi yöntemleriyle araştırmasının ve kendine özgü sanatsal bir dille ifade edebilmesinin önünü açmaktır. Reggio Emilia yaklaşımını benimseyen bir okulda sabit bir eğitim/öğretim programı yoktur. Program çocukların liderliğinde sürekli değişir ve dönüşür.

Hayalimiz:

Doğadan İlham Alan
Kentli Bir Okul

Reggio Emilia yaklaşımı adını İtalya’daki bir kasabadan alır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Reggio Emilia kasabasında kurulan bir okulda kaliteli bir okul öncesi eğitim amacıyla başlatılan çalışmalar, okuldaki çocukların yaratıcılıklarını kayıt altına alan olağanüstü arşiviyle bütün dünyaya ilham vermiştir. Reggio Emilia yaklaşımı asla sabit bir eğitim/öğretim programı değildir. İçinde bulunduğu zaman, mekân ve çevrenin ihtiyaçlarına göre şekillenir çünkü tüm dünya çocuklarının içindeki yaratıcı cevhere inanır. Reggio Emilia yaklaşımı; içine doğdukları koşullar içinde soru soran ve araştıran çocukların öğrenme yolculuğundaki ayak izlerini takip eden bir ilhamdır.

MİA Anaokulları’nda Reggio Emilia yaklaşımından ilham alan bir öğretmen için önemli olan çocuktur, bir ders konusu ya da bir beceri değil! Hayalimiz bizimle büyüyen tüm çocukların yaşadıkları şehirle sağlıklı bağlar kurmaları, kent kültürüyle yaratıcılıklarını beslemeleri ve şehrin bile ayrılmaz bir parçası olacak kadar olağanüstü olan doğanın farkına varmalarıdır. Bizler onların büyüme yolculuğundaki ayak izlerini takip etmek, yeni ufuklar keşfetmeleri için önlerini açmak ve onlardan öğrenebilmek için varız. Amacımız, Reggio Emilia deneyimini içinde bulduğumuz sosyal ve kültürel koşullara göre yorumlamak, doğadan ilham alan kentli bir okul olarak çocukların liderliğinde kendi özgün öğrenme programlarımızı hazırlamayı sürdürmektir.

mia anaokulları

Eğitim Kadromuz:

Merak Eden Eğitimciler

Yönetim Kurulu

 • Ali Koç
  Yönetim Kurulu Başkanı - Kurucu
 • Arif Bilici
  Kurucu
 • Hakan Barslan
  Kurucu

Danışmanlarımız

 • Prof. Dr. Ebru A. Acar
  Mia Eğitim Danışmanı
 • Elif Kalkan
  Mia Eğitim Danışmanı
 • Prof. Dr. K. Sinan Özmen
  Mia İngilizce Danışmanı
 • Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
  Mia İngilizce Danışmanı
 • Yasemin Anderman
  Mia Müzik Danışmanı

Müdürlerimiz

 • Ilgın Çakmak
  Mia Emirgan Okul Müdürü 
 • Duygu Tonguç
  Mia Ataşehir Okul Müdürü