Çocuklar ve Yabancı Dil Öğrenme Temel Bilgiler ve Gelişim Aşamaları

Çocuklar ve Yabancı Dil Öğrenme: Temel Bilgiler ve Gelişim Aşamaları. Günümüzde tüm ebeveynlerin üzerinde ısrarla durduğu konuların başında yabancı dil eğitimi geliyor.  Çocuklarının hayatlarında yabancı dili bir tehdit değil de bir fırsat olarak görmelerine destek olmak isteyen ebeveynler, bu konuda pek çok kafa karışıklığına sahip oluyor. Çocuklarımızın yabancı dil eğitimini önemseyen bir kurum olarak, İngilizce Eğitimi Danışmanlarımız Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe, Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen ve Prof. Dr. Cem Balçıkanlı ile okul öncesi dönemde İngilizce konusunu konuştuk. 

Moderatör: Sevgili Hocalarım, İngilizcenin önem kazandığı bir dönemde ebeveynlerin mümkün olduğunca erken yaşta bu konuya ilgi gösterdiğini biliyoruz. Ama biz isterseniz önce çocuklarımızı yabancı dil öğrencileri olarak tanımlayalım mı? 

Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe: Elbette, İngilizcede “young learners” olarak isimlendirilen kavram doğumdan 13 yaşına kadar olan tüm öğrencileri kapsamaktadır. İlkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasına yönelik düzenleme çerçevesinde, okul öncesi dönemde eğitim alan tüm öğrencileri yabancı dil eğitimi literatüründe kullanıldığı haliyle “very young learners” olarak kabul ediliriz. Diğer bir deyişle; 0-6 yaş arasındaki dil öğrencileri “very young learners (çok küçük dil öğrencileri)” olarak kabul edilirken, 6 ile 13 yaş arasındaki çocukları “young learners” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Moderatör: Peki hocam bu çocukların bilişsel, duyuşsal ve fiziksel özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen: Türkiye’de çocukların okul öncesi eğitime genellikle üç yaştan sonra başlamasından dolayı bu döneme denk gelen dil öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel özellikleriyle ilgili pek çok araştırma ve yayın bize genellikle şunu göstermektedir: Bilişsel gelişim açısından yönergeleri anlayıp uygulayabiliyorlar.

İlgilendikleri konuların ilgi çekici olmasına göre dikkatlerini 5-15 dakika arasında yoğunlaştırabilirler. Sosyal-duygusal açıdan incelediğimizde ise; paylaşma ve iş birliğini yeni yeni öğrendikleri için oyun oynamaktan, akranları ile vakit geçirmekten keyif alırlar. Birlikte yaşadıkları kişilerin duygularını anlamaya çalışır ve buna uygun davranırlar. Kurallara göre davranmaya istekli olurlar. Motor gelişimlerine bakacak olursak; düz bir çizgide yürümekten tutun da çift ayak zıplamaya kadar topu istediği hedefe doğru atmaktan tutun da merdivenlerden yardımsız inip çıkmaya kadar pek çok hareketi yapabilirler. 

Moderatör: İsterseniz biraz da çocuklarımızın dil gelişimlerini konuşalım. 

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı: Çocuklarda dil gelişimi literatürünü incelediğimizde bu dönemdeki çocukların cümle dönemine (32 aylık ve sonrası) denk geldiğini görmekteyiz. Bu dönemde artık önceki dönemlerde pek de önemsenmeyen dilbilgisi kuralları önemli hale gelmiştir. Çocuklar yetişkinlerin kurduğu cümleleri kurma yolunda bir yolculuğa çıkarlar. Ergenlik sürecine kadar gerek kelime gerekse dilbilgisi anlamında büyük gelişmeler gösterirlerken temel anlamda iletişim kurma noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Kendilerini son derece rahat ifade ederler.

Zaman kavramının iyice oturmaya başladığı bu dönemde çocuklar geçmiş, şimdiki ve geniş zaman eklerini kullanırlar. 3 yaş civarında ne, kim türü soruları sormaya başlarken, 4 ve 5 yaşlarından itibaren dili daha doğru bir şekilde kullanmaya özen gösterirler. Kelime hazineleri sürekli gelişme gösterdiği dil oyunlarını da daha sık yapmaya başlarlar. 5-6 yaşlarına geldiklerinde ise dil yeterlikleri birçok açıdan yetişkinlerin dil kullanımına benzer. Olayları sırasıyla anlatmaktan tutun da aynı cümleyi farklı zamanlarda da kullanmak gibi geniş ve esnek bir dil kullanımı profili çizerler. Çocuklar 6-7 yaşlarında birlikte yaşadıkları yetişkin gibi konuşurlar. 

Bu temel bilgiler ve gelişim aşamalarını inceledikten sonra, çocuklarımızın yabancı dil öğrenme sürecinde nasıl daha etkili ve verimli bir yol izleyebileceğimize dair önere ve etkinliklere ikinci bölümde değineceğiz.

Çocuklar ve Yabancı Dil Öğrenme: Temel Bilgiler ve Gelişim Aşamaları blog yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Diğer blog yazılarımıza göz atın.

Arkadaşlarınızla paylaşın!