Covid-19 Salgını’na karşı aldığımız önlemler

Code Monkey

Code Monkey Anaokulu öğrencileri için de eğlenceli laboratuvar aktiviteleri içeren, yapılandırılmış bir bilgisayar bilimi müfredatıdır. Code Monkey kodlamayı bir dil gibi görmekte ve kodlama’nın mantığını erken yaşta çocuklara öğretmektedir.

Kodlamanın temellerini öğrenmek, çocukların diğer ders alanlarında kullanabilecekleri problem çözme, algoritmik düşünme ve tasarım gibi becerileri gibi yetenekleri öğrenmeye teşvik eder. Kodlamayı öğrenen çocuklar teknolojinin sadece pasif tüketicileri olmazlar, aynı zamanda aktif yaratıcıları olurlar.

Kodlama öğrenciler ve yaş grupları arasında iş birliğini teşvik etmektedir.

Code Monkey: Anaokulu Temel Konseptleri aşağıdaki gibidir..

Bir dil olarak kodlamaya giriş

Mantık ve sorun çözme becerileri

Eleştirel düşünme becerileri

Olaylar dizisi

Koşullu İfadeler –“Eğer bu doğruysa şu olacaktır”

Döngüler –bir dizi komutun tekrarlanması – sola git, sağa git, zıpla

MİA'DA
Code Monkey !
Mia’da günler nasıl geçiyor
izlemek için lütfen tıklayınız.