Covid-19 Salgını’na karşı aldığımız önlemler

Eğitim

Yıllar içinde her çocuğun birbirinden farklı algılama, anlama, öğrenme, olaylara birbirinden farklı yaklaşım ve problem çözme tarzları olduğunu gözlemledik. Bu yüzden müfredatımızı beceri odaklı tasarladık ve okulumuzdaki eğitimde Dünya’nın en iyi okul öncesi eğitim sistemlerinden biri olan (EYFS) Early Years Foundation Stage müfredatını kullanmaktayız.

Erken yaş eğitim ortamında eğitsel programları şekillendirmesi gereken yedi öğrenim ve gelişim noktası bulunmaktadır. Bu öğrenim ve gelişim noktalarının hepsi önemlidir ve birbiriyle ilişkilidir. Bunlardan üçü, çocuğun öğrenmeye merakı ve istekliliğini tetiklemek ve onların öğrenme, ilişkiler kurma ve başarılı olma kapasitelerini geliştirmek açısından son derece önemlidir. Bu başlıca noktaları meydana getiren bu üç nokta şunlardır:

  • İletişim ve dil
  • Fiziksel gelişim
  • Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim

Çocuklar bu üç ana noktanın güçlendirilmesi ve uygulanmasını sağlayan dört spesifik nokta ile desteklenmektedir.

Bu spesifik noktalar şunlardır:

  • Okuma-Yazma
  • Matematik
  • Dünyayı Anlama
  • Dışavurumsal Sanat ve Tasarım

Etkili öğretim ve öğrenimin metodumuzun üç özelliği şunlardır:

  • Oyun oynamak ve keşfetmek – Çocuklar olguları inceler ve deneyimler ve ‘kendileri dener’
  • Aktif öğrenim – Çocuklar, zorluklarla karşılaşmaları halinde konsantre olur ve denemeye devam eder ve başarılarından keyif alır.
  • Yaratmak ve eleştirel düşünmek – Çocuklar kendi fikirlerine sahiptir ve bunları geliştirmekte, bunlar arasında bağlar kurmakta ve bir şeyleri yapmak için stratejiler geliştirirler.

EYFS müfredatını, Dünyada alanları’nın en iyi programlarıyla zenginleştirerek etkin bir şekilde kullanmaktayız.

İletişim ve Dil Gelişimi

Çocuklara zengin bir dil ortamı deneyimleme; kendilerini ifade etmekte öz güven sahibi olma ve beceriler geliştirme ve bir dizi senaryoda konuşma ve dinleme fırsatları sunulmasını içermektedir

Fiziksel Gelişim

Küçük çocuklara aktif ve interaktif olma ve koordinasyon, kontrol ve hareketlerini geliştirme fırsatları sunulmasını kapsamaktadır. Ayrıca, çocukların fiziksel aktivitenin ve yedikleri besinler ile ilgili olarak sağlıklı seçimler yapmanın önemini anlamalarına yardımcı olunmalıdır

Okuma Yazma Gelişimi

Çocukları sesler ile harfleri birbirine bağdaştırmaya ve okumaya ve yazmaya başlamalarına teşvik etmeyi kapsamaktadır. İlgilerini artırmak için çocuklara çok çeşitli okuma içeriği (kitaplar, şiirler ve diğer yazılı içerik) sağlanmaktadır.

Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim

Çocukların kendileri ve başkaları hakkında olumlu bir anlayış geliştirmelerine; olumlu ilişkiler kurmaları ve başkalarına saygı duymalarına; sosyal beceriler edinmeleri ve hislerini nasıl yöneteceklerini öğrenmelerine; grup içerisinde uygun davranışları anlamalarına ve kendi yeteneklerine güvenmelerine yardımcı olmayı içermektedir.

Matematik

Çocuklara sayma, sayıları anlama ve onları kullanma, basit toplama ve çıkarma problemlerini hesaplama ve şekiller, aralıklar ve ölçümleri tanımlama becerilerini geliştirme ve bunları iyileştirme fırsatları sunmayı kapsamaktadır.

Dünyayı Anlama

İnsanlar, yerler, teknoloji ve çevreyi keşfetme, gözlemleme ve öğrenme fırsatları sunarak çocukları fiziksel dünyadan ve içinde bulundukları toplumdan anlam çıkarmaya yönlendirmeyi içerir.

Dışavurumsal Sanat ve Tasarım

Çocukların çok çeşitli ortamlar ve malzemeler kullanarak keşfetmeleri ve oyun oynamalarına imkân sağlamanın yanı sıra fikirlerini, görüşlerini ve hislerini çeşitli sanat, müzik, hareket, dans, rol paylaşımı, tasarım ve teknoloji aktiviteleri yoluyla paylaşma fırsatı sunmayı ve buna teşvik etmeyi içermektedir.

Beyinler zamanla aşağıdan yukarıya doğru büyür. Yaşamın ilk birkaç yılında saniyede 700 ila 1.000 nöral bağlantı oluşur.
Beyinler zamanla aşağıdan yukarıya doğru büyür. Yaşamın ilk birkaç yılında saniyede 700 ila 1.000 nöral bağlantı oluşur.
Center on the Developing Child at Harvard University