Covid-19 Salgını’na karşı aldığımız önlemler

Kendi Bedenimin Patronuyum

Kendi Bedenimin Patronuyum dersi  Cinsel İstismarı önleme amacı ile okul öncesi dönemde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara kendini koruma becerisi kazandırmak için geliştirilmiş bir programdır.

Eğitim programı çocuklara, kız yada erkek çocuklarının özel bölgesine kimin dokunacağı ya da bakacağı, kimin dokunamayacağı ile ilgili bilgi kazandırır. Bu programda cinsel istismar durumlarında çocuğa özel bölgeye dokunma ile ilgili uygun olan ve uygun olmayan durumlar arasındaki fark öğretilir ve kendini koruma becerilerini içeren sözel içerikler (hayır deme) ve davranışsal tepkiler (uzaklaşma, durumları güvenilir kişilere anlatma) öğretilir.

Bu eğitim programı ile okul öncesi dönem çocuklarına cinsel istismarı önlemeye yönelik olarak beden güvenliğine yönelik kurallar tanıtılmaktadır. Eğitimci tarafından kazandırılan kendini koruma becerileri ile çocuklar kendi bedenlerinin patronu olup cinsel istismardan kendilerini koruyabilecektir.