Covid-19 Salgını’na karşı aldığımız önlemler

Kindermusik – İngilizce Müzik ve Hareket Programı

Kindermusik çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen özel bir İngilizce Müzik ve Hareket programıdır. 70’den fazla ülkede milyonlarca çocuğun müzik ile bağ kurmasını sağlayan bu müzik programı beyin gelişiminin en kritik yıllarında çocukların büyümelerine ve öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

Kindermusik aktiviteleri  bir çok duyusal alanı aktive etmek ve beynin farklı alanlarını harekete geçirmek  için tasarlanmıştır. Çocuklar Jazz veya Klasik müzik gibi farklı tarzlarda, türlerde ve kültürlerde müzik deneyimleri yaşarlar.   Akranları ile etkileşime girerken  müzik becerilerinden çok daha fazlasını geliştiren hareket, ritim, vokal ve yaratıcı drama aktivitelerine katılırlar.

Çocuklar yaşlarına uygun çeşitli enstrümanları çalmayı ve müzikal sembolleri ayırt etmeyi öğrenirlerken temel müzikal konseptleri olan sesli/sessiz, yüksek/alçak, hızlı/yavaş gibi erken müzik terimlerini öğrenirler.

Ders planları  test edilmiş ve tekrarlanabilir bir formül kullanılarak geliştirilmiştir. Her derste selamlaşma, hikaye zamanı ve enstrüman çalma gibi bireysel etkinlikler çocukların maksimum katılımı için stratejik olarak yerleştirilmiştir.

Tekrarlama ve ritüellerin kurulması, çocukların akış hakkında   rahatlık kazanmalarını sağlayarak katılımlarını teşvik eder. Bu süreçte İnce ve kaba motor becerileri, sıra bekleme, grup olma, duygusal yakınlık kurma gibi sosyal becerilerde geliştirir. Bununla beraber Kindermuzik  matematik, mantık, iletişim beceriler ve kognitif alanları desteklemektedir.

Kindermusik’in desteklediği gelişim alanları:

Erken Okur Yazarlık: Çocuklar okumanın temeli olan seslendirme, konuşma dili ve anlama becerilerini kazanırlar. Esnek fakat yapılandırılmış rutinler ile iletişim becerilerini geliştirirler.

Mantık: Beyin gelişimini hızlandırırken mekansal ve karmaşık muhakeme yeteneğini geliştirir. Belleği iyileştirir, yeni bilgi edinme, yönergeleri ve sıralamayı takip etme becerisini geliştirir.

Sosyal – Duygusal: Okula başlangıç için gerekli olan sosyal ve duygusal yeteneklerini geliştirirler. Başkaları ile ilişki kurma, benlik saygısı, yanıtları düzenleyebilme ve bir gruba katkıda bulunma.

Fiziksel: Hareket ederek, dans ederek veya basit bir enstrüman çalarak çocuklar ince ve kaba kaslarını geliştirirler.

Yaratıcılık: Özgürlüğü eğlenceli ve samimi bir yapıda teşvik eden etkinlikler, çocukların yaratıcılığıns ilham verir .. Çocuklar bireysel olarak güçlü oldukları sanat, ses, dans ve enstrümantal etkinlikleri keşfeder.

MİA'DA
Kindermusik – İngilizce Müzik ve Hareket Programı !
Mia’da günler nasıl geçiyor
izlemek için lütfen tıklayınız.