Covid-19 Salgını’na karşı aldığımız önlemler

P4C-Çocuklar İçin Felsefe

Dünyada çok yaygın olan bu hareket, ülkemizde de yenilikçi eğitim sistemlerine açık ana okulları tarafından hızla uygulanmaya başlamıştır. Çok güçlü bir soru sorma zekası potansiyeline sahip bu yaş grubu çocukların, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından P4C uygulamaları son derece etkilidir. Düşünen bir varlık olarak tanımladığımız insanın bu en temel özelliğinin küçük yaşta farkındalıkla geliştirilmesi çocuk gelişimi adına büyük önem taşımaktadır.

P4C bir çocuğa tüm yaşamı ve eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisini geliştirir. Çocuklar onlarla paylaşılan bir hikaye veya resim üzerinde birlikte sohbet ederek sorularına cevaplar bulmaya ya da yeni sorular sormaya teşvik edilir.  Fikirlerini özgürce paylaşmaya, arkadaşlarını dinlemeye, onların düşüncelerine itiraz ederken özenli olmaya ya da aynı düşünceye katılarak o düşünceyi işbirliği içinde geliştirmeyi öğrenir.

Programın asıl amacı çocuklara düşünmeyi öğretmek, soru sormayı, sorgulamayı öğretmektir. P4C eğitim yaklaşımını geliştiren Matthew Lipman gibi çocukların doğasından gelen merak ve keşfetme arzusunun felsefe ile birleştirildiğinde, çocukları gelecekte daha esnek ve etkin düşünen yetişkinler haline getireceğine inanmaktayız.

P4C Kazanımları Nelerdir?

Eleştirel Düşünme becerisini geliştirir.

Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirir.

Birlikte Düşünme, işbirliğine dayalı düşünme becerisini geliştirir.

Neden – sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlar.

Dili etkili kullanma becerisini geliştirir.

Bağlantılı Düşünme becerisini geliştirir.