Covid-19 Salgını’na karşı aldığımız önlemler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Anaokulu’nda çocuklar uygun davranış şekillerini öğrenirken bir yandan kendilerini kontrol etmeyi de öğrenmektedirler. MİA Rehberlik prosedüründe çocukların yaşı, düşünsel gelişimi, duygusal yapısı ve geçmiş tecrübeleri dikkate alınmaktadır. Amacımız; özgüveni sınırları çerçevesinde gelişmiş, kendini ifade edebilen, dinlemeyi bilen, sorgulayan, problem çözebilen, pozitif psikolojiyi benimsemiş,sosyal beceri düzeyi yüksek bireyler  yetiştirmektir.

Okulumuzun rehberlik servisi çocukların sosyal becerilerini geliştirme amaçlı Dino The İncredible Years Sosyal Beceri Kazandırma ve Problem Çözme ve Merrel Strong Kids programlarını kullanmaktadır.

Emaar Akademi tarafından hazırlanmış olan ve çocukların Hareket Gelişimi, Sosyal ve Duygusal Gelişimi,Dil Gelişimi, Bilişsel Gelişimi ve Özbakım Becerilerilerini detaylı bir şekilde ölçen testi yılda iki kere uygulayıp velilerimizle paylaşmaktayız.

Okul psikoloğumuz, çocukların gelişimlerinin takibi için çeşitli bilgi toplama metotları kullanır. Bu bilgiler yılda iki kez velilerle paylaşılır.

Mia Okulları Rehberlik Servisi ( PDR ) tarafından uygulanan testler ;

* Gesell Gelişim Figürleri Testi,

*Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi,

* Bender Geştalt Görsel Motor Algılama Testi,

*Ankara Gelişim Envanteri ( Veli ile yapılır )

*Frostig Görsel Algı Testi,

*Peabody Resim Kelime Testi,

*Minneapolis  Okul Öncesi Değerlendirme Testi

*Denver Gelişimsel Tarama Testi,

*CAT Tematik Algı Testi

Hiçbir bilgi veya rapor velilerin yazılı izni olmadan başka bir kurum ile paylaşılmamaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ekibimiz

Ilgın Çakmak

Uzman klinik psikolog Ilgın Çakmak, 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji bölümünden fakülte birinciliği ile mezun olmuş ve ardından 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji dalında yüksek lisans eğitimini yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. WAPP (World Association Positive Psychotherapy) onaylı Pozitif Psikoterapi temel eğitimini almanın yanı sıra Weinheim ve Sistemik Psikoterapi Enstitüsü onaylı Sistemik Çocuk-Ergen Terapisi eğitimine de devam etmektedir. Üniversitelerin aile danışmanlığı programlarında eğitimci olarak görev almaktadır. Bilimsel ilgi ve araştırma alanlarının arasında gelişim psikolojisi, çocuk-ergen, kişilerarası ilişkiler, arkadaş ilişkileri ve Pozitif Psikoterapi yer almaktadır.

2017 yılından bu yana Mutlu İlk Adımlar Anaokulları bünyesinde çocuklar ve ebeveynleri ile psikoterapi hizmetlerini yürütmenin yanı sıra okulumuz rehberlik programlarını uygulamaktadır.Duygu Tonguç

Psikolojik Danışman Duygu Tonguç, 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar Merkezi tarafından verilen kısa süreli çözüm odaklı danışmanlık ve çocuklara uygulanan psikolojik testler eğitimini almıştır. Bununla birlikte Yıldız Teknik Üniversitesinde Çift Ve Aile Danışmanlığı eğitimimi tamamlamıştır. Aktif olarak Kanserli Çocuklara Umut vakfında gönüllü olarak çalışmaktadır. 2018 yılından bu yana Mutlu İlk Adımlar Anaokulları bünyesinde çocuklar ve ebeveynleri ile psikoterapi hizmetlerini yürütmenin yanı sıra okulumuz rehberlik programlarını uygulamaktadır.