Covid-19 Salgını’na karşı aldığımız önlemler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Anaokulu’nda çocuklar uygun davranış şekillerini öğrenirken bir yandan kendilerini kontrol etmeyi de öğrenmektedirler. MİA Rehberlik prosedüründe çocukların yaşı, düşünsel gelişimi, duygusal yapısı ve geçmiş tecrübeleri dikkate alınmaktadır. Amacımız; özgüveni sınırları çerçevesinde gelişmiş, kendini ifade edebilen, dinlemeyi bilen, sorgulayan, problem çözebilen, pozitif psikolojiyi benimsemiş,sosyal beceri düzeyi yüksek bireyler  yetiştirmektir.

Okulumuzun rehberlik servisi çocukların sosyal becerilerini geliştirme amaçlı Dino The İncredible Years Sosyal Beceri Kazandırma ve Problem Çözme ve Merrel Strong Kids programlarını kullanmaktadır.

Emaar Akademi tarafından hazırlanmış olan ve çocukların Hareket Gelişimi, Sosyal ve Duygusal Gelişimi,Dil Gelişimi, Bilişsel Gelişimi ve Özbakım Becerilerilerini detaylı bir şekilde ölçen testi yılda iki kere uygulayıp velilerimizle paylaşmaktayız.

Okul psikoloğumuz, çocukların gelişimlerinin takibi için çeşitli bilgi toplama metotları kullanır. Bu bilgiler yılda iki kez velilerle paylaşılır.

Mia Okulları Rehberlik Servisi ( PDR ) tarafından uygulanan testler ;

* Gesell Gelişim Figürleri Testi,

*Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi,

* Bender Geştalt Görsel Motor Algılama Testi,

*Ankara Gelişim Envanteri ( Veli ile yapılır )

*Frostig Görsel Algı Testi,

*Peabody Resim Kelime Testi,

*Minneapolis  Okul Öncesi Değerlendirme Testi

*Denver Gelişimsel Tarama Testi,

*CAT Tematik Algı Testi

Hiçbir bilgi veya rapor velilerin yazılı izni olmadan başka bir kurum ile paylaşılmamaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ekibimiz

anaokulu psikolog

Elif Bayraktar

Psikolog Elif Bayraktar, Üsküdar Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümünden yüksek onur
derecesi ile mezun olmuştur. Halihazırda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Klinik
Psikoloji dalında yüksek lisans öğrenimine tez döneminde devam etmektedir. Avrupa
Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT) tarafından onaylı Bilişsel Davranışçı
Terapiler (BDT) eğitimine devam etmektedir. Bilimsel ilgi ve araştırma alanlarının arasında
gelişim psikolojisi ve kişilerarası ilişkiler bulunmakta, çalışma alanlarının başında günlük
yaşamdaki sorunlar, stres, motivasyon, akademik performans, performans kaygısı,
sürdürülebilir performans ve sürdürülebilir başarı, kaygı bozuklukları ve depresyon
bulunmaktadır. Emirgan Mutlu İlk Adımlar Anaokulları bünyesinde, çocuklar ve ebeveynleri
ile psikoterapi hizmetlerini yürütmenin yanı sıra, okulumuz rehberlik programlarını
uygulamaktadır.


psikolog
Nuray Begüm Altunbaş

Psikolog ve Aile Danışmanı Nuray Begüm Altunbaş, Maltepe Üniversitesi Psikoloji programını %100
ÖSYM bursu ile tamamlamış, onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Aile
Danışmanlığı, Yapısal Aile Terapisinin Temelleri ve Çocuk Değerlendirmede Projektif ve Objektif
Testler eğitimlerini almıştır. Haydi Oyuna Otizm Projesi, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı,
Maya Vakfı, TPD Çocuk ve Ergen Birimi, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve
Araştırma Merkezi gibi çocuk-ergeni merkeze alan kurumlarda gönüllü olarak görev almıştır. Okul
psikoloğu olarak çeşitli kurumlarda görev alan Nuray Begüm, güncel olarak  MİA- Ataşehir şubemizde  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimizde görev almaktadır.