Evet. Özel anaokulu ve özel kreş statüsündeki MİA Anaokulları; alternatif eğitim modelleri arasından Reggio Emilia yaklaşımını benimser. Reggio Emilia yaklaşımı; çocuğun kendi dinamiklerinden doğan, zamanla dönüşen, kültürel farklılıkları gözeten, merak tabanlı proje çalışmalarını savunur. Bu nedenle Reggio Emillia yaklaşımını benimseyen bir okulda okul öncesi eğitim programı çocukların ihtiyaçlarına sürekli değişir ve dönüşür. Okul öncesi eğitimde alternatif eğitim uygulamaları ve Reggio Emilia yaklaşımı yerleşkelere göre farklılık gösterebilir.