MİA Anaokulları’nda okuma-yazma öğretilmemektedir. MİA Anaokulları olarak okul öncesi eğitim önceliğimiz çocuklarımıza her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, fiziksel, öz bakım) yaşının gerektirdiği becerileri kazandırmak ve çizgi, ses, dikkat, örüntü, görsel okuma vb. çalışmaların yoğun olarak verildiği bir programla okuma-yazmaya hızlı geçişi sağlamaktır. Bu tür okul öncesi eğitim çalışmaların yanı sıra çocukların tüm öğrenim yaşantıları süresince kullanacakları becerileri kazandırmaya yönelik olarak; problem çözme becerilerinin gelişimi, kendini ifade etme, uzun süreli dikkatini verebilme, yönergeleri alma ve uygulama, başladığı bir işi bitirme, eşyalarının sorumluluğunu alma, öz bakım ihtiyaçlarını yerine getirme vb. alanlarda bütünleştirilmiş bir okul öncesi eğitim programı uygulanmaktadır.